Toplana Pirot ponudila reprogram duga

26. decembar 2013. 09:06 Gradska hronika Pirot Plus Online

Na osnovu odluke Skupštine opštine Pirot korisnicima usluga JKP Toplana pružena je mogućnost potpisivanja Ugovora o reprogramu duga i uslovnom otpisu kamate. Radovan Nikolić, direktor Toplane, kaže da gradjani koji duguju Toplani mogu , u zavisnosti od visine duga, da svoje obaveze izmire na 3 pa do 24 jednake rate. Do sada je reprogram duga potpisalo oko 300 gradjana, što je 10 posto, od ukupnog broja korisnika usluga Toplane. Rok za potpisivanje ugovora je 31. decembar ove godine .

„ Imajući u vidu velika dugovanja gradjana ali i finansijske probleme sa kojima se suočavaju naši korisnici inicirali smo mogućnost da se ove obaveze gradjana izmire u više rata. Tako je odlukom odbornika Skupštine opštine Pirot od 1. sptembra ove godine pružena mogućnost gradjanima da potpišu Ugovor o reprogramu duga i uslovni otpis kamate. Ugovor predvidja, u zavisnosti od visine duga, plaćanje na 3, 6, 9, 12 i 24 jednake rate. Do sada smo potpisali ugovor sa preko tri stotine naših korisnika i želim da napomenem da smo veoma zadovoljni odzivom i očekujemo da do 31. decembra, kada ističe rok za potpisivanje ugovora, potpišemo još neki sporazum“- kaže direktor Nikolić.