Tigar Tyres: Oglas za proizvodne i radnike u logistici

06. januar 2021. 13:06 Vaši oglasi Pirot Plus Online

O G L A S

Za prijavu, testiranje i selekciju kandidata za sledeće poslove u Tigar Tyres-u d.o.o. Pirot:

  1. Proizvodni radnik, puno radno vreme u periodu 3-12 meseci godišnje.
  2. Radnik u Logistici, angažovanje prema potrebi (10-15 dana tokom meseca) tokom cele godine.  

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da imaju odgovarajuće obrazovanje - najmanje III stepen stručne spreme bilo kog zanimanja.
  • Da su vredne i odgovorne osobe, spremne za timski rad.

Kandidati uz prijavu na oglas prilažu na uvid:

  • Dokaz o školskoj spremi – fotokopiju diplome srednje škole, fotokopiju diplome / uverenja više / visoke škole / fakulteta,
  • Kopiju lične karte,
  • Kopiju sertifikata / diploma / dozvola o posebnim znanjima i veštinama,
  • Kopiju vozačke dozvole.

Nije potrebno da kopije budu overene.

Način prijavljivanja na oglas:

     - Rok za prijavu od 06.01.2021. do 16.01.2021.

     - Prijavljivanje lično u prostorijama TIM POWER PLUS d.o.o., ul. Srpskih vladara 22.

     - Vreme: svakog radnog dana i subotom od 9h do 15h.

     - Telefoni za informacije: 010 311 784 / 010 311 785

     -Sve informacije u vezi prijave i selekcije kandidata možete dobiti u prostorijama TIM POWER PLUS agencije.

Napomena: 

  • Kandidati koji prođu uspešno inicijalne testove mogu očekivati poziv na intervju u Tigar Tyres-u za potencijalno radno angažovanje.
  • Kandidati koju su testirani prošle godine a nisu angažovani, ukoliko su i dalje zainteresovani, mogu da se opet prijave na ovaj oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.