Tehnička škola u Pirotu ponos grada

26. april 2018. 13:00 Društvo Pirot Plus Online

Nije slučajno da iz godine u godinu izuzetno veliko interesovanje svršenih osnovaca postoji za Tehničku školu. Zahvaljujući stalnom ulaganju u osavremenjavanje, dogradnju novih prostorija, nabavku neophodne opreme za odvijanje nastave i obrazovanje nastavnog kadra Tehnička škola je uspela da postane jedna od najmodernijih u Srbiji. Na školskim takmičenjima, ne samo iz stručnih predmeta, učenici postižu zavidne rezultate.

Vršilac dužnosti direktora, Milan Božić, kaže da Škola pruža prohodnost ka svim fakultetima, a oni koji se odluče za zasnivanje radnog odnosa brzo dolaze do posla.

Uskoro će stići nova oprema i novoizgradjeni kabineti biće u funkciji uz primenu svetski priznatih kurseva.