Tehnička škola učestvuje u Erazmus projektu sa školama iz Grčke i Makedonije. Prva grupa aktivnosti realizuje se ove nedelje u Pirotu

05. februar 2024. 11:54 Društvo Pirot Plus Online

Tehnička škola je koordinator Erasmus+ projekta pod nazivom “Step by step in 3D printing” (“Кorak po korak u 3D štampi”). Ovaj projekat je odobren za finansiranje u okviru malih partnerstava Erasmus+ programa u oblasti stručnog obrazovanja od strane Nacionalne agencije u Srbiji (Fondacije Tempus) i Evropske komisije. Кoordinatori projekta su Vojislav Aleksić, profesor mašinske grupe predmeta u Tehničkoj školi i Olivera Petrović, profesorska engleskog jezika.

U projektu učestvuju učenici i nastavnici iz tri škole: Tehnička škola u Pirotu, SOU “Goce Delčev” iz Severne Makedonije i 1st EPAL of ELEFTHEROUPOLI iz Grčke.

Prva aktivnost pod nazivom “From idea to 3D model” (“Od ideje do 3D modela”) održava se ove nedelje u Tehničkoj školi u Pirotu, tokom koje će učenici steći nova praktična znanja iz 3D modeliranja upotrebom programskog paketa FreeCAD 020.2. Ovaj tim iz sve tri tehničke škole će zajedno raditi na proveri prvog dela priručnika o 3D štampi radi osavremenjivanja programa za obrazovni profil Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.

Direktor Tehničke škole, Bratislav Dimitrijević, ističe da je ovo peti Erazmus projekat koji škola realizuje. U poseti školi je četrnaestoro učenika i profesora i očekuje se da projekat bude od ogromne koristi za sve učesnike.

Vojislav Aleksić, profesor mašinske grupe predmeta u Tehničkoj školi Pirot, kaže da je rezultat projekta Priručnik vezan za 3D štampu, koji se sastoji iz tri celine, jedna celina se radi u Pirotu, druga u Makedoniji i treća u Grčkoj. U projektu učestvuje po pet učenika i dva nastavnika iz svake škole. Projekat traje do kraja marta 2025. godine i planirana je po jedna petodnevna poseta svakoj školi.

Petog dana boravka u Pirotu, učesnici projekta će posetiti kompaniju D kompani, gde će videti njihov 3D štampač, rekao je Aleksić.

Profesor Mašinske škole u Makedoniji, Vladimir Pilipović rekao je da je prvi put u Pirotu i drago mu je zbog saradnje. U okviru projekta je veoma značajna razmena iskustava, kao i prilika da podignu nivo znanja i vide kako se radi u školama drugih zemalja, dodao je Pilipović.

Violeta Samioti, koordinator grčkog tima, takođe smatra da je razmena iskustava profesora i učenika izuzetno važna.

Cilj ovog projekta je izrada priručnika i kurikuluma za oblast 3D štampe koji će se koristiti u redovnoj nastavi, izrada priručnika prilagođenog deci sa poteškoćama u učenju i izrada veb platforme koja će se koristiti u svrhu ovog projekta.

Naredna aktivnost pod nazivom “Convert and Print” će se održati u školi SOU “Goce Delčev”, u Severnoj Makedoniji, u okviru koje će učenici steći praktična znanja i veštine vezane za proces 3D štampanja. Treća aktivnost “3D printing in industry” je planirana u školi 1st EPAL of ELEFTHEROUPOLI u Grčkoj.