×

Tag: zahtevi za intervju

  • 01. sep 2021. 15:22
    Ovih dana poslali smo mejlove na nekoliko adresa.  S obzirom da su neki zahtevi vezani za Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, to sam smatrao da ih treba podsetiti. Moram da kažem ...