×

Tag: “Uredimo selo”

  • 01. jun 2018. 06:00
    Savet Mesne Zajednice Poljska Ržana u okviru akcije “Uredimo selo” organizuje prikupljanje elektronskog otpada (starih televizora, radija, tranzistora, mobilnih telefona, kompjutera, frižidera, ...