×

Tag: položaj deteta

  • 20. nov 2014. 10:10
    Nadica Adamović, šef odseka dečije zaštite, kaže da se ovaj dan obeležava upravo da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju....