×

Tag: penzija

  • 13. okt 2020. 09:36
    Od 1. januara 2021. godine, počinju da važe nova pravila za odlazak u penziju. Da bi napustile radno mesto žene će morati da imaju 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je potrebno ...
  • 11. jan 2019. 07:00
    Od 1. januara važe nova pravila za penzionisanje.U jednom su muškarci i žene jednaki. Oba pola u penziju mogu sa 45 godina staža. Ipak i dalje postoji razlika u tome kada u starosnu penziju mogu ...