×

Tag: darovi prirode

  • 19. feb 2018. 12:00
    Do Koprena se može stići na mnogo načina. Moglo bi se reći da svi putevi vode na Kopren. Može se ići preko Jelovice i Širokih luka, pa preko Kaca kamena. Može se stići i kanjonom Jelovičke reke, do ...