×

Tag: dani polja

  • 17. sep 2014. 09:57
    Poljoprivredna savetodavn astručna služba Pirot, na oglednoj parceli sutra organizuje tradicionalnu manifestaciju Dani polja kukuruza. Mimica Kostić Djordjević, stručni saradnik službe, kaže da je ...
  • 10. sep 2012. 09:09
    Poljoprivredno savetodavna stručna služba sutra na svom oglednom polju, organizuje manifestaciju „Dani polja kukuruza“. Miroljub Vidanović, direktor službe, kaže da je reč o aktivnostima koje ...