Svilarov: Održana javna rasprava o nacrtu Plana generalne regulacije Zavojsko jezero, Prostorni plan grada pred usvajanjem

19. mart 2021. 12:10 Gradska hronika Pirot Plus Online

Kako je bilo i najavljeno 17. marta održana je Javna rasprava o nacrtu Plana generalne regulacije Zavojsko jezero. Prema rečima Slaviše Svilarova, direktora JP za planiranje i uređenje, javna rasprava održana je posle javnog uvida koji je trajao mesec dana.

Zainteresovani su imali priliku da se upoznaju sa nacrtom Plana, i na otvorenoj sednici za javnost građani su imali priliku da ulože svoje primedbe i predloge, od kojih su neki neosnovani, ali njih petnaestak biće razmatrani na zatvorenoj sednici Komisije. Oni koji budu prihvaćeni biće obuhvaćeni Planom, koji će na dalje usvajanje biti prosleđen nadležnom Ministarstvu, kaže direktor Svilarov.  

Imali smo primedbe koje su se odnosile na uređenje šumskih i atarskih puteva, što nije predmet Plana, tako da su one odbačene. Uglavnom su se primedbe odnosile na proširenje građevinskog zemljišta i većina njih će biti uvrštena u Plan generalne regulacije, napominje Svilarov.  

Da podsetimo, ovim planskim aktom reguliše se uže područje oko jezera, tačnije prostor oko obale u dužini od 500 metara. Predviđene su lokacije za vikend naselja, gde će biti dozvoljena legalizacija već izgrađenih objekata, a propisani su uslovi za buuduću granju. Od većih naselja tu su dobro poznata Buljarice, Padinje i Skrivena, a takođe je predviđeno još nekoliko lokacija za manja vikend naselja. Planom su, takođe,  detaljno precizirane zone zaštite u okviru Parka prirode Stara planina gde  neće biti dozvoljena gradnja.

Kada je u pitanju Prostorni plan grada, kao krovni planski dokument, on čeka konačno odobrenje Ministarstva, kako bi se Plan našao pred obornicima gradske Skupštine, kaže Svilarov.

Ceo razgovor pogledajte u emisiji Presing.