Svilarov: Očekujemo konačnu saglasnost Ministarstva na Prostorni plan

17. februar 2021. 14:18 Gradska hronika Pirot Plus Online

Izrada Prostornog plana, krovnog planskog dokumenta, počela je 2019. godine. Sama izrada Plana, od strane stručnjaka Javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta, pratila je utvrđenu dinamiku i Plan je zvaničnu prezentaciju imao tokom jula prošle godine.

Prostorni plan  ima za cilj usaglašavanje važećeg plana sa zakonskim okvirima, razradu i implementaciju rešenja definisanih dokumentima višeg reda, kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje uslova za direktnu primenu pravila Plana i slično. Takođe, uporedo se radilo na izradi Plana generalne regulacije Zavojskog jezera, kao posebnog planskog dokumenta, koji sa te strane reguliše sve segmente vezane za ovaj deo Parka prirode Stara planina i koji je trenutno na javnom uvidu.  

Slaviša Svilarov, direktor JP za planiranje i uređenje kaže da se očekuje konačna saglasnost nadležne komisije Ministarstva, kako bi se Plan našao pred odbornicima već na narednoj sednici Skupštine grada. Plan će se dalje razrađivati kroz detaljnije planove, rekao je Svilarov.