Svetski dan deteta

20. novembar 2012. 12:50 Društvo Pirot Plus Online

Danas je Svetski dan deteta, koji se obeležava od 1989. kada je, Generalna skupština UN usvojila Konvenciju o pravima deteta, kao prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. Nadica Adamović, šef odseka društvene brige o deci Opštine Pirot, kaže da opština podržava brojne projekte čija aktivnosti doprinosi realizaciji Lokalnog plana akcije za decu. Pored toga za ostvarivanje prava dece iz opštinskog budžeta godišnje se izdvaja 46 miliona dinara , kaže Adamovićeva.

-U Odseku za poslove društvene brige o deci u ovoj oblasti ostvaruju se prava a finansiraju se iz opštinskog budžeta kao što su pravo na roditeljski dodatak za prvorđeno dete u porodici, pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodici, pravo na novčanu pomoć nezaposlenim majkama, samohranim roditeljima i za lečenje dece do uzrasta od 18 godina kada neki oblik lečenja nije u sistemu zdravstvene zaštite . Napomenuću i besplatne udžbenike i užinu za treće dete osnovnoškolskog uzrasta kao i boravak trećeg deteta u predškolskoj ustanovi- kaže Adamovićeva.

Odsek za društvenu brigu o deci zadužen je i za ostvarivanje prava koja se finansiraju iz republičkog budžeta kao što je pravo na dečiji dodatak, roditlejski dodatak, naknada za odsustvo sa rada radi nege deteta i slično.

-Prema raspoloživim podacima možemo reći da je u prošlom mesecu ukupan broj korisnica porodiljskog prava bio 250 i izdvojeno je 8.500.000 dinara za tu svrhu. Za roditeljski dodatak ukupno je bilo 350 korisnika prava i izdvojeno 2. 650.000 hiljada dinara. A za dečiji dodatak ukupan broj krisnika 2.200 od toga 3.527 dece i ukupan iznos od 8.500.000 dianra. Najnoviji pojedinačni iznos za dečiji dodatak za oktobar, koji će biti isplaćen u novembru je 2.449 dianra za redovne porodice, a uvećan iznosi 3.184 dinara- kaže Adamovićeva