Svetski dan bez duvana 31. maj

30. maj 2018. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Svake godine 31. maja, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duvana i zalažu za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana. Tema Svetskog dana bez duvana 2018.godine je : „Duvan i bolesti srca i krvnih sudova“. Kampanja se obeležava pod sloganom „Duvan slama srca“.

Kampanja treba da ukaže na:

*Povezanost između duvana i bolesti srca i krvnih sudova, uključujući i moždani udar, koji su vodeći uzrok smrti na svetu

*Moguće akcije i mere koje bi ključni činioci-država i javnost, trebalo da preduzmu, da bi se smanjio rizik od nastanka srčanih bolesti nastalih zbog upotrebe duvana.

Ovogodišnja tema Svetskog dana bez duvanskog dima 2018. je u skladu sa globalnim inicijativama i okolnostima čiji je cilj delovanja na epidemiju duvana i njen uticaj na javno zdravlje, posebno na umiranje i patnju miliona ljudi na svetu.

Kako duvan ugrožava zdravlje srca i krvnih sudova ljudi u svetu?

-Duvan je značajan faktor rizika za nastanak koronarne bolesti, moždanog udara i bolesti perifernih krvnih sudova. Uprkos tome što je poznat uticaj duvana na srce i što postoji više načina da se smanji umiranje, znanje stanovništva o tome da je duvan jedan od vodećih uzroka kardiovaskularnih bolesti je nedovoljno.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvana 2018:

-Ukaže na vezu između korišćenja duvanskih proizvoda i srčanih i drugih kardiovaskularnih oboljenja

-Poveća svest u širim slojevima društva o uticaju upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu na kardiovaskularni sistem

-Pruža mogućnost da se javnost, država i drugi obavežu da će zaštititi ljude od upotrebe duvanskih proizvoda

-Stimuliše država da jačaju primenu dokazano efikasnih mera kontrole duvana MROWER koje proističu iz okvirne konvencije o kontroli duvana

Mere kontrole MROWER


  1. Praćenje(Monitor)- Praćenje učestalosti upotrebe duvana i politike prevencije

  2. Zaštita (Protect)-Zaštita ljudi od izloženosti duvanskom dimu obezbeđivanjem zatvorenog javnog i radnog prostora i javnog prevoza potpuno bez duvanskog dima

  3. Pružanje pomoći(offer)-Pružanje pomoći pri odvikavanju od pušenja

  4. Upozoravanje(Warn)-Upozoravanje na opasnosti od duvana obezbeđivanjem standardizovanih pakovanja ili velikih slikovnih zdravstvenih upozorenja na svim pakovanjima duvanskih proizvoda

  5. Primena(Enforce)—Primena sveobuhvatne zabrene reklamiranja i promocije duvana i sponzorstva duvanske industrije

  6. Povećanje(Raise)-Povećanje proizvoda na duvanske proizvode


Centar za prevenciju Doma Zdravlja u Pirotu svake godine obeležava ovaj dan nizom aktivnosti:

-Predavanja po selima na temu : „Pušenje ili zdravlje“ koje će održati lekari u svim terenskim ambulantama

-Održane su kreativne radionice u okviru škole za HOBP, u sali Centra za prevenciju na temu:“ Duvanski dim-slama srca.“

-Izložba u sali Centra za prevenciju 31.05.2018

- Kreativne radionice i izložbe u vrtićima Lane 31.05.2018 sa početkom od 09h, Neven 30.05.2018 sa početkom od 09h i Osnovnoj Školi:“ Vuk Karadžić“ -istureno odeljenje-Gnjilan 31.05.2018 sa početkom od 09h (Služba patronaže).