Svečanost na Svetski dan Roma u Romskom naselju

08. april 2017. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Svetski dan Roma obeležava se 8. aprila. Tim povodom MZ Rasadnik organizuje prigodnu manifestaciju u Ulici 8. Mart, u subotu 8. aprila od 17 časova.

Međunarodni dan Roma obeležava se 8. aprila od 1990. godine. Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu prisustvovali su predstavnici Roma iz: Čehoslovačke, Nemačke, Velike Britanije, Jugoslavije, Finske, Francuske, Norveške, Mađarske, Irske i Španije. Na ovom kongresu razgovaralo se o: socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, romskoj kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskom ratu. Usvojena je romska zastava, himna (pesma: ''Đelem, đelem'') kao i ime etničke zajednice i jezika (''Rom'', ''romski jezik''). Do danas je održano sedam međunarodnih kongresa Roma. Održani kongresi imali su veliku ulogu u afirmaciji Roma, borbi za prava Roma, očuvanju romske kuture i jezika, dobijanju ratnih reparacija kao i priznavanju Roma kao nacionalne manjine u većini država u kojima žive.

Siromaštvo, diskriminacija, predrasude i dalje su svakodnevnica Roma, ali to nije slučaj samo kod nas.

Zbog loših uslova života, samo jedan od sto Roma živi duže od 60 godina. Skoro 90 odsto njih je bez posla, a četvrtina Roma nema ni dan škole.

Romkinje su u težoj poziciji od ostalih. Njihov prosečan životni vek je čak 25 godina manji od proseka u Srbiji.

Romi se svakodnevno susreću sa mnogim izazovima, kao što su: društvena isključenost, segregacija i marginalizacija, koje vode ka nedostatku obrazovanja, hroničnoj nezaposlenosti i ograničenom pristupu zdravstvenoj nezi, stanovanju i osnovnim uslugama, kao i veoma rasprostranjenom siromaštvu.

Uz afirmativne mere države nove generacije Roma češće se odlučuju da nastave obrazovanje.

Nova Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koja je usvojena, do 2025. godine, trebalo bi da doprinese daljem unapređenju stanja i njihovog socijalno ekonomskog položaja.

Radmila Nešić, predsednica Udruženja Ternipe , smatra da se položaj Roma permanentno poboljšava.

“Udruženje Roma “Ternipe“ svake godine prigodnim aktivnostima obeležava 8. aprila Svetski dan Roma. U toku meseca žensko-rpomskog aktivizma imali raznovrsne kampanje , aktivnosti i okrugle stolove, a juče i danas baš povodom Svetskog dana Roma naši članovi folklorne sekcije organizuju program u saradnji sa osnovnim školama Sveti Sava i Vuk Karadžić.

Sada je jedno novo vreme za Rome. Ostavren je dobar rezultat u podizanju kvaliteta života Roma u mnogim oblastima, obrazovanju, zdravstvu, kulturi i slično. Država je usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2016. do 2025. U toku je Akcioni plan koji prati Strategiju i treba da bude usvojen na nacionalnom nivou, a na našu sreću i lokalnoj zajednici koja nam poklanja veliku pažnju radi se Lokalni akcioni plan za Rome i Romkinje. Svim Romima želim da čestitam 8. april Svetski dan Roma” rekla je Radmila Nešić.