×

Subvencionisanje najpovoljnijih kredita za poljoprivrednike

22. februar 2024. 09:15 Privreda Pirot Plus Online

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije saopštilo je da i ove godine subvencioniše najpovoljnije kredite za poljoprivredne proizvođače, za šta je u budžetu opredeljeno 1,2 milijarde dinara.

Rok za podnošenje zahteva je 15. oktobar ove godine, a pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova, mikro i mala pravna lica).

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može ostvariti pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, a pravno lice ukoliko je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, a za nabavku đubriva ne plaća se kamata.

Ovaj vid finansiranja namenjen je za investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku životinja, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, kao i za nabavku hrane za životinje.

Pojedine banke sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede završilo postupak potpisivanja ugovora, već su počele sa prijemom zahteva i isplaćivanjem prvih kredita poljoprivrednicima, navodi se u saopštenju.

*Saopštenje Vlade Srbije