Slobodna zona prezentovala privredne potencijale Pirota u Barseloni

25. novembar 2013. 11:46 Privreda Pirot Plus Online

U organizaciji Privredne komore Barselone i Asocijacije mediteranskih trgovinskih i industrijskih komora prošle nedelje je u Barseloni održana sedma Konferencija ekonomskih lidera Mediterana. U radu konferencije učestvovali su Nebojša Bogdanović, potpredsednik Regionalne privredne komore Niš i Aleksandar Simonović, rukovodilac marketinga Slobodne zone Pirot. U trodnevnom radu Konferencije održano je nekoliko paralelnih sesija, kaže Aleksandar Simonović, a posebno važna za našu delegaciju bilo je predstavljanje potencijala Slobodne zone Pirot i uopšte našeg regiona.

- Tokom konferencije održano su još i sesije o temama Deseti severno Afrički poslovni i razvojni forum, Prvi islamski finansijski samit, Peti ekonomski forum mediteranskih gradova, Peti forum ženskog preduzetništva, Forum “Pametna rešenja za mediteranske gradove”, Forum saradnje puniverziteta sa privredom, Mediteranska mreža slobodnih i specijalnih ekonomskih zona, Generalna skupština mediteranskih gradova i Godišnja konferencija Asocijacije poslovnih žena mediterana. Ono što je za nas bilo posebno interesanto to je da je delegacija učestvovala u radu FEMOZ-e, Udruženja Slobodnih zona mediterana, gde je predstvljen razvoj slobodnih zona Srbije i posebno uspeh Slobodne zone Pirot kao lidera u regionu jugoistočne Evrope –kaže Simonović.

Potpredsednik RPK Niš, Bogdanović je potom predstavio Regionalnu privrednu komoru Niš i Srbiju uz detaljan prikaz komparativnih prednosti za ulaganja na područje RPK Niš koja pokriva Toplički, Nišavski i Pirotski okrug. Posebno je istaknuta prednost investiranja i proizvodnje robe u Srbiju i njen plasman i izvoz uz korišćenje ugovora o slobodnoj bescarinskoj trgovini koje Srbija ima sa EU, EFTA, CEFTA, Rusijom, Belorusijoj, Kazahstanom i Turskom.

Aleksandar Simonović, iz Slobodne zone Pirot, kaže das u domaćini pokazali veliko interesovanje za potencijale kojima raspolažemo uz poseban naglasak na mogućnosti za proizvodnju organske zdrave hrane za koju su veoma zainteresovani

-Domaćini su principijelno bili zainteresvoani uopšte za mogućnosti i investicije jer kod njih je privreda u velikoj recesiji. Kod njih vlada velika ekonomska kriza, o kojoj mi nemamo puno informacija. Recimo Privredna komora Barselone ima 300.000 članica i oni generišu 27% izvoza iz Španije, odnosno 20% kompletnog španskog BDP. I pošto se kriza oseća oni traže mogućnosti, odnosno analiziraju gde bi mogli deo svoje proizvodnje da dislociraju i time smanje troškove proizvodnje. U tome su se opredelili da analizraju Severnu Afriku i Jugoistočnu Evropu, i mi smo bili pozvani da predstavimo mogućnosti investiranja u Srbiji – dodaje Simonović.

Potpredsednik RPK Niš, Bogdanović je potom predstavio Regionalnu privrednu komoru Niš i Srbiju uz detaljan prikaz komparativnih prednosti za ulaganja na područje RPK Niš koja pokriva Toplički, Nišavski i Pirotski okrug. Posebno je istaknuta prednost investiranja i proizvodnje robe u Srbiju i njen plasman i izvoz uz korišćenje ugovora o slobodnoj bescarinskoj trgovini koje Srbija ima sa EU, EFTA, CEFTA, Rusijom, Belorusijoj, Kazahstanom i Turskom.

Prezentacije su osim zone Pirot u ovom delu konferencije imale i Slobodna zona Aerodroma Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koju je predstavio generalni direktor dr Mohamed Al Zarouni, Slobodna zona Mersin iz Turske koju je predstavio generalni direktor Edvar Mum, Uprava Silikonske Oaze Dubaija koju je predstavila zamenica generalnog direktora Shala Ahmed Abdulrazak i Udruženje slobodnih i specijalnih ekonomskih zona FEMOZA koje je predstavio predsedik Huan Torrens. Prezentaciju slobodne zone Pirot predstavio je Aleksandar Simonović.

U toku posete Španiji delegacija je ostvarila veliki broj kontakata o obavila razgovore sa velikim brojem stranih delegata od kojih bi posebno istakli razgovore sa predsednikom trgovinske i industrijske komore Mersina iz Turske Serafetinom Ašutom, zamenicom direktora za međunarodno umrežavanje i partnerstvo privredne komore Francuske Mariannom Sasserant, Luiđijem Lanuttijem ispred Međunarodnog centra za trgovinu i predsednikom ekonomsko-socijalnog saveta Libije Abdul Naser Al Najahom.