Rodoljub Ćirić: Težak socijalno materijalni položaj radnika ne dozvoljava licitiranje oko minimalne cene rada

10. avgust 2018. 12:31 Privreda Pirot Plus Online

Ovih dana kada se razgovara o korekciji minimalne cena rada, koja najkasnije treba da bude definisana do 15. Septembra, Samostalni sindikat Pirotskog okruga održao je vanrednu sedicu na kojoj je doneo jasne zaključke koje je uputio Samostalnom sindikatu Srbije i pregovaračkom timu. Ukazano je na težak socijalno meterijalan položaj radnika i da je stav Samostalnog sindikata Pirotskog okruga da pregovarački tim ne sme prihvatiti povećanje koje bi bilo niže od 80 posto minimalne potrošačke korpe, izjavio je predsednik Sindikata, Rodoljub Ćirić.