Regionalna deponija i Fakultet zaštite na radu, potpisanim Memorandumom, uspostavljaju saradnju u oblasti obrazovanja, istraživanja, naučnog i stručnog rada

01. jun 2023. 11:39 Gradska hronika Pirot Plus Online

Danas je potpisan Memorandum o saradnji između Fakulteta zaštite na radu iz Niša i JKP "Regionalna deponija Pirot". 

Predmet ovog Memoranduma je poslovno-tehnička saradnja Preduzeća i Fakulteta u oblasti obrazovanja, istraživanja, naučnog i stručnog rada i transfera znanja.

Potpisnici Memoranduma su saglasni, da uspostavljanjem partnerskih odnosa mogu značajno doprineti unapređivanju poslovanja svakog od potpisnika.

Preduzeće i Fakultet imaju nameru da doprinose razvoju intelektualnog kapitala Preduzeća školovanjem stručnjaka na svim nivoima visokog obrazovanja, kao i da podstiču razvoj obrazovne, stručne i naučno-tehničke baze Fakulteta, u skladu sa mogućnostima i potrebama; Doprinose stručnom usavršavanju zaposlenih Preduzeća i Fakulteta i afirmišu angažovanje stručnjaka Preduzeća i nastavnika i saradnika Fakulteta kao predavača po pozivu, u okviru razmene znanja i iskustava, na teme od zajedničkog interesa; Vrše naučna istraživanja i obezbeđuju naučno-konsultativne i stručne usluge u skladu sa potrebama i interesovanjem; Vrše razmenu znanja i iskustava, kroz realizaciju obuka i treninga, stručnih savetovanja, predavanja, konsultacija i zajedničkih projekata iz oblasti od interesa, u skladu sa potrebama, kapacitetom i interesovanjem obeju strana; Organizuju prezentacije i promocije kroz primerene sadržaje i događaje, u skladu sa potrebama i mogućnostima obeju strana; U skladu sa svojim mogućnostima, organizuju obavljanje stručne prakse studenata
Fakulteta kod Preduzeća;Uključuju studente Fakulteta u programe namenjene mladima, u skladu sa potrebama i interesima Preduzeća; Podrže izradu istraživačkih i završnih radova studenata Fakulteta, u skladu sa svojim poslovnim politikama i mogućnostima.

Predstavnici Fakulteta razgovarali su i sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem, koji je pozdravio ovaj vid saradnje i povezivanja preduzeća i visokoškolskih ustanova

Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije smatra da ovaj Memorandum predstavlja osnovu buduće saradnje 

Predstavnici Fakulteta zaštite na radu obišli su i nova postrojenja u okviru Regionalne sanitarne deponije.