Raspisan Konkurs za Pirotsko leto, očekuju se kvalitetni programi

24. maj 2016. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Grad Pirot će i ove godine finansirati projekte za realizaciju pirotskog leta. Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Opštine Pirot, a pravo učešća imaju udruženja građana koja deluju u oblasti kulture i sporta, a konkurs je otvoren do 13. juna ove godine, rekla je Aleksandra Ćućuz iz Odeljenja za vanprivredne delatnosti.

Javni konkurs je sledeće sadržine:

JAVNI KONKURS


ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA REALIZACIJU PIROTSKOG KULTURNOG LETA 2016.

Sredstava namenjena za finansiranje projekata koji će se realizovati tokom Pirotskog kulturnog leta 2016. obezbeđena su u budžetu Opštine Pirot.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana koja pretežno deluju u oblasti kulture i sporta.

Opština Pirot će finansirati projekte koji se odnose na:

1. Muzičke manifestacije,
2. Književne manifestacije,
3. Dramske priredbe,
4. Filmske manifestacije,
5. Organizovanje festivala i koncerata
6. Organizovanje sportskih manifestacija
7. Likovne manifestacije

Opština Pirot neće finansirati:
1. Pojedince,
2. Projekte koji donose profit NVO
3. Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,

Udruženje građana može učestvovati sa više projekata.

Projekat se mora realizovati na teritoriji Opštine Pirot.

Projekat mora biti realizovan u periodu od 15.07. do 15.08.2016. godine.

Učesnik konkursa je dužan da dostavi:

- popunjen obrazac za prijavu na Konkurs

Obrazac za prijavu na Konkurs se može preuzeti u Opštinskom uslužnom centru na šalterima 12 i 13, kao i sa internet adrese Opštine Pirot.

Prijave se podnose Komisiji za izbor projekata i organizaciju Programa Pirotskog kulturnog leta 2016. Prijave se dostavljaju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom ,, Ne otvarati ,, na adresu Srpskih vladara br. 82 ili predajom u pisarnici Opštine Pirot.

Konkurs je otvoren od 12.05. do 13.06.2016. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odluka o izboru projekata biće objavljena preko sredstava javnog informisanja.