Prvo pilotiranje državne mature u Tehničkoj školi

23. oktobar 2020. 09:16 Društvo Pirot Plus Online

Tehnička škola Pirot izabrana je u pilot projektu polaganja državne mature koja će se od 27. do 30. Oktobra održati u 101 srednjoj školi u Srbiji. Pilotiranje će biti organizovano u 50 gimnazija, 48 srednjih stručnih škola i tri srednje umetničke škole, a namenjeno je učenicima trećeg razreda.

Pilotiraće se samo obavezni deo ispita,srpski jezik i matematika, ali učenici neće imati mogućnost da sami biraju „treći“ predmet sa Liste opšteobrazovnih predmeta (kako će biti na pravoj maturi), već će polagati predmet koji će za potrebe prvog pilotiranja unapred biti određen za njihovu školu.

Da podsetimo, prema planu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, matura se uvodi u obrazovni sistem 2022. godine i predstavlja važan korak ka kvalitetnijem obrazovanju. Jedan ispit, isti za sve đake, kojim završavaju srednju školu, omogućiće objektivnu proveru njihovih postignuća, a time i objektivnu proveru kvaliteta obrazovanja.

Kako u prvom pilotiranju, u oktobru 2020. godine, neće biti testirana cela generacija, za potrebe pilotiranja odabrana su dva odeljenja trećeg razreda Tehničke škole, i to su Elektrotehničar informacionih tehnologija i Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina.

Odabranim uzorkom biće obuhvaćeni i učenici sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, za koje će i na pilotiranju, kao i na pravoj maturi, biti prilagođavani uslovi polaganja ispita.