Pristupačnost opštinskog Uslužnog centra do kraja godine

17. jul 2013. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U cilju obezbeđenja pristupačnosti objekata od javnog značaja osobama sa invaliditetom, lokalna samouprava najpre će prilagoditi prostor u Opštinskogm uslužnom centru. Aleksandar Ćirić, zamenik predsednika SO Pirot i član Komisije za pristupačnost, kaže da je to odličan primer drugim ustanovama i napominje da će do kraja godine jedan šalter, u Uslužnom centru, biti prilagođen osobama sa invaliditetom.


- Planirano je spuštanje šaltera sa 110 cm na 80 cm. Kao i postavljanje indukcione petlje i postavljanje taktilnih traka od ulaza u centar do samog šaltera kao i od parking mesta do ulaza u centar. Pošli smo od Uslužnog centra kako bi pokazali drugima kako se treba ponašati. Vrednost radova, po proračunu projektanta, je 130 .000 dinara – kaže Ćirić.


Ćirić kaže da su spremni projekti za pristupačnost Doma zdravlja i Bolnice potrebno je samo putem odgovarajućih konkursa obezbediti sredstva