Prikupljanjem otpada u Kozaračkoj ulici počela Akcija "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta"

26. april 2021. 12:29 Gradska hronika Pirot Plus Online

Danas je, kako je i bilo najavljeno, počela akcija "Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta", koju organizuje Regionala sanitarna deponija, u saradnji sa Gradskom upravom Pirot i JP "Komunalac". 

Kampanja podrazumeva besplatno odnošenje kabastog otpada iz domaćinstava na području grada. 

Osnovni cilj akcije je da se otpad koji bude prikupljen od građana ne odlaže na samoj deponiji već da se na reciklažnom dvorištu razvrstava i odvaja sve ono što može da se reciklira, a ono što ne bude moglo da se odloži na Deponiju. 

Građani koji žive u individualnim domaćinstvima otpad mogu da odlože ispred svojih dvorišta, dok naši sugrađani koji žive u stambenim zgradama otpad odlažu pored kontejnera.Očekujemo dobru reakciju kod građana, rekla je Branislava Tošić, projekt menadžer

Slobodan Jovanović, poslovođa Sistema reciklaže na Deponiji kaže da su na početku zadovoljni odzivom građana, i da narednih dana očekuju da se interesovanje poveća. Grad je podeljen na zone, a građani će biti obavešteni o terminima odvoženja otpada. 

Posle Kozaračke ulice ekipe će prikupljati otpad u ul Stevana Sremca.