PRESING (1) Dr spec. Momčilo Bojkić: Prvi cilj povećanje broja pacijenata na odeljenjima! Poštovanje ljudi da, ali i radnih obaveza!

02. februar 2024. 18:01 Presing Pirot Plus Online

Nedavno je došlo do smene u vrhu Opšte bolnice Pirot. Umesto dr Gorana Petrovića, postavljen je dr Perica Stojanović, koji je posle kraćeg vremena, iz ličnih razloga, podneo ostavku. Veoma brzo, za v.d. direktora postavljen je dr Momčilo Bojkić.

   Ističem da smo veoma lako dogovorili Presing, mada smo ostavili odredjeno vreme, da novi v.d. direktora bude u toku sa dosadašnjim aktivnostima direktora i sagleda stanje u Bolnici.

  Odluka da razgovaramo za Presing vratila je poverenje ne samo u direktora, već i u veliku zdravstvenu ustanovu, koja je decenijama u našem gradu bila izuzetno poštovana!

  Otvorenost i spremnost da se o radu ove značajne ustanove razgovara, podiže odgovornost svih, zdravstvenih radnika, ali i novinara da blagovremeno i istinito informišu o radu!

   Samim tim što je prihvatio intervju dr Moma Bojkić pokazao je svoj stav, za koji sam tražio komentar na početku razgovora.

  - Ginekolozi odlaze. Kakva je trenutno kadrovska struktura?

   -Šta kažu normativi za Bolnicu ovakvog nivoa, u Okrugu sa oko 100.000 stanovnika? Broj lekara specijalista, osoblja na broj stanovnika?

   -Specijalisti, medicinske sestre, sve više odlaze. Status, raniji odnosi, zarade...?   

  -Nedavno produžena odluka o zabrani zapošljavanja. Problem?

 -Koliko je lekara na specijalizaciji, za koje oblasti?

 -Gde su slabe tačke? Šta nedostaje od značajnije opreme? Magnet?

  -Oprema u sobama, ćebad, jastuci, jorgani, pižame? 

  -Rad zaposlenih u Bolnici i u privatnom sektoru.

-Novi tim. Ko su prvi saradnici, ko su načelnici?  

Zbog dužine razgovora, Presing emitujemo u dve celine. Drugi deo razgovora objavićemo u ponedeljak, 5. februara.