Predstavnici Slobodne zone Pirot na naučnoj konferenciji u Pili

20. april 2017. 16:30 Društvo Pirot Plus Online

Predstavnici Slobodne zone Pirot i koautori Aleksandar Simonović, rukovodilac sektora marketinga i Vladan Stojanović, saradnik na projektima, uz podršku Zorana Petrovića, pomoćnika direktora, predstavili su rad dr Dragana Kostića „Održivi razvoj regiona – slučaj Logistickog centra Pirot“ na VI međunarodnoj konferenciji, „Determinate regionalnog razvoja“ koja je održana u Poljskom gradu Pili u periodu od 20. od 21. aprila 2017. godine u organizaciji Univerziteta primenjenih nauka u Pili, Ekonomskog instituta PWSZ Poljske, Univerzite Apulensis iz Rumunije i Univerziteta Džon Nezbit.

Predstavljeni rad ukazuje na značaj izgradnje logističkog terminala u privlačenju novih investicija, smanjenju nivoa zagađenja okoline, zamenu fosilnih goriva, smanjenju cena transporta i značaju vezivanja terminala i lokalne industrije na međunarodnu transportnu mrežu multimodalnog transporta.

Na skupu je pored transporta bilo reči o razvoju turizma, značaju stranih direktnih investicija na regionalni razvoj, razvoju ruralnih područja i drugim temama u cilju razmene ideja i iskustva i uspostavljnja kontakata za buduću saradnju.