Predstavnici GIZ-a u petak o projektu javno-privatnog partnerstva

03. februar 2015. 10:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

SO Pirot sredinom decembra usvojila je predlog za pokretanje projekta javno-privatnog partnerstva, pod nazivom Zamena postojećih kotlova koji koriste lož ulje kotlovima na bio masu. Projekat će, prema rečima Gorana Stamenovića, pomoćnika predsednika opštine za privredu, biti sproveden u osnovnim školama „Sveti Sava“, „Dušan Radović“ i „Osmi septembar“ i u Mlekarskoj školi. Podršku projektu pruža Nemačka organizacija GIZ, čiji će predstavnici u petak boraviti u Pirotu kada će se sastati sa projektnim timom koji je formiran ispred lokalne samouprave.

- Na sastanku će s jedne strane biti stavljen akcenat na pitanje javno-privatnog partnerstva, a sa druge strane na pitanje dostupnosti biomase u regionu južne Srbije, kaže Stamenović.

Prema Stamenovićevim rečima partner koji bude izabran na tenderu, imaće obavezu da uloži sopstvena sredstva, a posle 10 godina sva oprema ostaje u vlasništvu opštine Pirot.

Korišćenje biomase i javno- privatno partnerstvo biće teme sutrašnje debate koja će sutra biti održana u Nišu, u prostorijama Regionalne privredne komore. Lokalne javne debate imaju za cilj da pokrenu diskusiju lokalnih aktera o mogućnostima, načinima, preduslovima i prednostima korišćenja lokalno raspoložive biomase, kako u javnim objektima i uslugama, tako i u domaćinstvima, ali i da ukažu na važnost podizanja svesti o pravilnom i racionalnom korišćenju ovog energenta na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način.