Poverenik Marinković najavio Strategiju za zaštitu podataka o ličnosti

25. maj 2023. 11:05 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sali Skupšitne grada Pirota danas je održana panel diskusija na temu praćenja sprovođenja novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojoj su prisustvovali rukovaoci podataka o ličnosti, zainteresovani predstavnici organizacija civilnog društva i  medija.

Cilj panel diskusije je razmatranje primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  i sagledavanje mogućnosti za njegovu bolju primenu.

Poverenik Milan Marinović govorio je o položaju institucije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nadležnosti Poverenika sa akcentom na zaštitu podataka o ličnosti.

Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti su brojni i mogu se razmatrati kako zbog potreba Republike Srbije, tako i zbog potreba međunarodne saradnje, a pre svega zbog procesa pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Sa stanovišta unutrašnjeg prava, postojeći pravni okvir zaštite podataka o ličnosti ne može adekvatno da obezbedi nesmetano ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u svim oblastima, zbog čega je neophodno izvršiti izmene i dopune normativnog okvira u ovoj oblasti. Кada je u pitanju međunarodna saradnja, odnosno proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije predstavlja međunarodnopravnu obavezu Republike Srbije određenu Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane

Koji su koraci ukoliko neko od nas smatra da su njegovi lični podaci zloupotrebljeni?

Podršku organizaciji panel diskusija pruža projekat „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV КORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) zajednički je finansiran od strane EU i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Za implementaciju projektnih aktivnosti u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti zadužen je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), rekao je Nikola Ružičić, savetnik GIZ-a.

Panel diskusije, koje će u sklopu projektne podrške biti realizovane u narednom periodu u 15 odabranih jedinica lokalne samouprave, posebno su značajne i za podizanje svesti šire javnosti i informisanje građana.