Potpisan ugovor za nastavak izgradnje obilaznice Dimitrovgrad- granica sa Bugarskom

12. maj 2016. 11:00 Društvo Pirot Plus Online

Nakon sprovedenog međunarodnog tendera za nastavak izgradnje deonice Koridora 10 Obilaznica Dimitrovgrad - granica sa Bugarskom, na autoputnom pravcu E 80, u četvrtak, 12. maja 2016. godine Koridori Srbije potpisali su ugovor sa novoizabranim izvođačem radova, grčkom kompanijom Aktor SA.

Za izgradnju predmetne deonice bilo je dostavljeno ukupno 7 ponuda zainteresovanih ponuđača: Hidrostroy JSC (Bugarska), JV: Euro – Asfalt doo Sarajevo i Ingrap Omni doo Beograd, Construcciones Rubau S.A. (Španija), Terna SA (Grčka), Aktor SA (Grčka), Integral Inženjering AD (Bosna i Hercegovina) i JV: STRABAG AG (Austrija) i Vojvodinaput AD Pančevo.

Kompanija Aktor SA je izabrana nakon postupka evaluacije koji je podrazumevao proveru tehničkih kvaliteta i računsku proveru svih ponuda.

Na deonici Obilaznica Dimitrovgrada - granica sa Bugarskom preostali su radovi na izgradnji puta i mostova na trasi koja je ukupne dužine 5,8km u punom profilu, sastoji se od 7 mostova dužine od 20m do 500m, raspona 30-35m, pun profil.

Radovi se finansiraju iz kredita Svetske banke, ugovorena cena (bez PDV) iznosi 2,106,909,003.70 RSD.

Rok za izvođenje preostalih radova na izgradnji puta i mostova na obilaznici Dimitrovgrada je 300 dana. Radovi na pomenutoj deonici prekinuti su u oktobru prošle godine zbog raskida ugovora sa bugarskom kompanijom “Trace Group Hold”.

Grupa za komunikaciju Koridora Srbije