Postrojenje za sekundarnu separaciju do kraja godine

31. jul 2014. 11:04 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Preduzeće “Bankpro” iz Beograda dalo je najpovoljniju ponudu za izradu opreme za sekundarnu separaciju otpada na Regionalnoj deponiji, kaže direktor Zoran Stanković. Ponuda, u iznosu od 17 miliona dinara, obuhvata i izradu dela tehničke dokumentacije u vidu tehničko tehnološkog projekta koji je osnov za podnošenje neophodnih zahteva za dobijanje dozvola kod nadležnih institucija.

- Po dobijanju lokacijske dozvole, biće raspisan tender za izgradnju objekta za samo postrojenje. Ukupna vrednost projekta je oko 40 miliona dinara i finansira se sredstvima Deponije. Očekujemo da ceo projekat do kraja godine bude završen u potpunosti. Za dodatnu opremu konkurisali smo kod nadležnog ministarstva, i to za 9 miliona dinara za nabavku specijalnog vozila, a pokušačemo da obezbedimo i posebnu liniju za tretman PET ambalaže, kaže Stanković

Ostale aktivnosti odvijaju se redovno. Prema Stankovićevim rečima završena je prva faza ugovorenog posla sa kompanijom Tigar tyres. Postoje nagoveštaji da će saradnja biti nastavljena.