POST FESTUM! Obaveštavali smo u cilju informisanja javnosti o toku vakcinacije. Javni interes!

26. januar 2021. 11:30 Stavovi Pirot Plus Online

Ne stišavaju se reagovanja posle, da li treba nazvati “incidenta”, koji se dogodio na Zatvorenom bazenu, na jednom od PUNKTOVA gde se ljudi vakcinišu.

Tačno 5.812 naših posetilaca  videlo je ovu objavu. Bilo je i mnogo komentara. Hvala za podršku onima koji su smatrali da je novinar ometan u radu. Bilo je i onih koji su kritikovali ponašanje novinara, čak i onih koji su pretili zatvorom.

U želji da vam pokažem kako to rade novinari u drugim gradovima, sinoć sam ponovo zabeležio neke video zapise.

Srđan Mitić, advokat Medijske kuće Ani press poslao je kratak komentar.

Što se tebe tiče nemaš brige. Ti si obavljao novinarski posao. Službene radnje kako je onaj napisao se kad se neovlašćeno snima u postupcima pred službenim organima (Sud, policija tužilaštvo)

Zakon o javnom informisanju i medijima u članu 82 precizirao je prava novinara o  informisanju kada nije potrebno odbrenje.

............................................................................................................

 ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU

 OSNOVNE ODREDBE

Javno informisanje i mediji

Kad nije potreban pristanak za objavljivanje

Član 82

Informacija iz privatnog života, odnosno lični zapis može se izuzetno objaviti bez pristanka lica iz čl. 80. i 81. ovog zakona ako u konkretnom slučaju interes javnosti da se upozna sa informacijom, odnosno zapisom preteže u odnosu na interes da se spreči objavljivanje.

Smatra se da interes javnosti iz stava 1. ovog člana preteže u odnosu na interes da se spreči objavljivanje informacije iz privatnog života, odnosno ličnog zapisa lica, naročito:

1) ako je to lice informaciju, odnosno zapis namenilo javnosti, odnosno dostavilo mediju u cilju objavljivanja;

2) ako se informacija, odnosno zapis, odnosi na ličnost, pojavu ili događaj od interesa za javnost, posebno ako se odnosi na nosioca javne ili političke funkcije, a objavljivanje informacije je u interesu nacionalne bezbednosti, javne sigurnosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprečavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja ili morala, ili zaštite prava i sloboda drugih;

3) ako je lice svojim javnim izjavama, odnosno ponašanjem u privatnom, porodičnom ili profesionalnom životu privuklo pažnju javnosti i na taj način dalo povoda za objavljivanje informacije, odnosno zapisa;

4) ako je informacija saopštena, odnosno ako je zapis načinjen u javnoj skupštinskoj raspravi ili u javnoj raspravi u nekom skupštinskom telu;

5) ako je objavljivanje u interesu pravosuđa, nacionalne bezbednosti ili javne bezbednosti;

6) ako se lice nije protivilo pribavljanju informacije, odnosno pravljenju zapisa, iako je znalo da se to čini radi objavljivanja;

7) ako je objavljivanje u interesu nauke ili obrazovanja;

8) ako je objavljivanje potrebno radi upozorenja na opasnost (sprečavanje zarazne bolesti, pronalaženje nestalog lica, sprečavanja prevare i sl.);

9) ako se zapis odnosi na mnoštvo likova ili glasova (navijača, koncertne publike, demonstranata, uličnih prolaznika i sl.);

10) ako se radi o zapisu s javnog skupa;

11) ako je lice prikazano kao deo pejzaža, prirode, panorame, naseljenog mesta, trga, ulice ili kao deo sličnog prizora.

..................................................................................................

    Život ide dalje. Nastavljamo da radimo za dobro ljudi, istine i pravde.  Nećemo daleko ukoliko ne budemo razumeli da je osnovni zadatak medija da vas istinito obaveštava o svemu.

   Mi smatramo da Portal Pirot Plus onlione i Naxi Plus radio to čine upravo na takav način!