Poslednja poruka funkcionera "Srbija protiv nasilja" Borko, Srđan i Ćuta: Vostani Srbijo, dosta si trpela!

14. decembar 2023. 21:54 Politički marketing: Politički marketing

Da bismo ispunili uslove iz Ugovora, čovek sa kojim smo dogovarali uslove, pozvao nas je da uradimo kratke razgovore, umesto polučasovnu promociju.