Porodično i vršnjačko nasilje i nekontrolisano korišćenje intereneta gorući problemi kod dece

01. mart 2018. 10:30 Društvo Pirot Plus Online

Deca su sekundarne žrtve porodičnog nasilja, a problem je veoma ozbiljan, zbog čega Centar za socijalni rad radi na programima koji će smanjiti nasilje, kaže Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad.

Drugi problem savremene dece je vršnjačko nasilje čime se svi, kao društvo, moramo pozabaviti, a treći problem su deca u virtuelnom svetu, okupirana internetom i društvenim mrežama, navodi Vasićeva.

Prema rečima direktorke Vasić, neminovno je da se podigne nivo svesti kod svih o problemu dece na internetu, kao i da se nađu alternative koje će podstaći da deca koriste internet u pozitivne svrhe.

Na kraju našeg razgovora, s obzirom da je pored ostalog bilo reči i o brizi o starima, Vasićeva je poručila da, pored svih obaveza koje svakodnevno imamo, moramo naći vremena da se posvetimo i svojoj deci, koja su ponekad veoma zahtevna, ali i svojim ostarelim roditeljima.