Počela da stiže oprema za sistem sekundarne separacije otpada

11. decembar 2014. 09:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U utorak je na Regionalnu sanitarnu deponiju stigao prvi kamion sa delom opreme za sistem sekundarne separacije otpada. Prema rečima direktora Zorana Stankovića, ovo je prvi od 13 kamiona opreme, za koju trenutno nema prostor u kome može biti skladištena, i u tom smislu preduzete su neophodne mere za zaštitu opreme od atmosferskih uticaja.

- Vrednost opreme je oko 21 milion dinara, a osnovni cilj je da se ona što pre stavi u funciju kako bi služila nameni, posebno zbog činjenice da je u narednoj godini predvidjeno dalje usavršavanje sistema sekundarne separacije otpada, u smislu proizvodnje jedne vrste energetskog goriva, koje se koristi u visokim pećima. U toku su pregovori sa kompanijom Holcin, o mogućoj saradnji, kaže Stanković.

Direktor Stanković, na poziv Ministarstva zaštite životne sredine, prisustvuje seminaru koji se održava u Novom Sadu, a koji je posvećen radu deponija, pod nazivom “Održivo upravljanje deponija”. Cilj seminara je obuka nadležnih o pravilnom rukovanju otpadom, tretmanu otpada i mogućnostima prikupljanja i iskorišćenja deponijskog gasa.