Počelo sa radom mini postrojenje za tretman plastičnog ambalažnog otpada na Deponiji u Pirotu

24. avgust 2023. 14:11 Gradska hronika Pirot Plus Online

Na Regionalnoj deponiji Pirot počelo je sa radom mini postrojenje za tretman plastičnog ambalažnog otpada i plastike. Amblažni otpad i druge vrste plastike  koje se izdvajaju u postrojenju za sekundarnu separaciju otpada daljom obradom preko mlina dobija se poluproizvod koji se dalje predaje operaterima za upravljanje otpadom (reciklažu).

Direktor Nebojša Ivanov podsetio je da su pre tri i po godine pokrenuli akciju “Reciklirajmo za Pirot”, sa ciljem da otpad ne bude problem već resurs. Tada je pokrenuta primarna selekcija, instalirana linija za sekundarnu separaciju i najavljen sledeći korak - da se dobije proizvod koji ima veću tržišnu vrednost. Ivanov dodaje da je vrednost višestruka i već rade na pripremi projekta, koji je planiran za 2025. godinu, da dobiju gotov proizvod, granulat koji se koristi u plastičnoj industriji.

Nenad Đorđević, izvršni direktor Tehničkog sektora JKP Regionalna deponija Pirot, objasnio je da ovo mini postrojenje služi da svu plastiku dodatno tretiraju i dobiju poluproizvod, a ideja je da taj poluproizvod kroz neku novu liniju, koja je u planu, kasnije bude iskorišćen u reciklažnoj industriji.

Radom ovog mini postrojenja za tretman plastičnog otpada smanjuje se količina plastike, a svaka nova investicija omogućava i nova radna mesta, poručuje Ivanov. 

Vrednost investicije je 2 miliona, a kapacitet u toku jednog dana je 3 do 5 tona.

S. Ćirić