Pirotska bolnica bez velikih dugovanja

23. novembar 2012. 13:15 Društvo Pirot Plus Online

U cilju regulisanja dugova Republike pre stupanja na snagu Zakona o redovnom izmirenju plaćanja, Ministarstvo finansija do kraj godine doneće niz mera u cilju regulisanja dugova zdravstvenih ustanova. Dr Radovan Ilić, director pirotske bolnice napomenuo je značaj ove akcije iako ova ustanova nema velika dugovanja

-Ovim putem biće pokriveno i nešto troškova našej ustanove. Ono što predstavlja ograničenje u zdravstvenom sistemu jeste nedovoljno sredstava. Činjenica je da ukoliko imamo škrto odvajanje novca teško će zdravstveni sistem uspeti da se izbori za svoje mesto u sistemu svetske medicine. Ona je skupa počev od infrastrukture kao preduslova za pružanje usluga pa sve do školovanja kadra, to sve iziskuje velika sredstva i mi ćemo teško u tom smislu držati korak sa Evropom - dodaje dr Ilić.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti prava pacijenata za region Jugositočne Srbije biće održana u Nišu 26. novembra gde će učestvovati i predstavnici bolnice. Novina koja je predložena novim nacrtom zakona jeste da zaštitnici prava pacijenata ubuduće ne budu više u domovima zdravlja i bolnicama, već pri gradskim opštinama, kaže dr Ilić. Ukoliko pacijenti ne budu bili zadovoljni ombudsmanom, u gradskim opštinama postojaće i više instanca, tačnije Savet za zdravlje, kome će takođe moći da se obrate.