Pirot uskoro dobija automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Piroćancima će u realnom vremenu biti dostupni svi podaci

13. oktobar 2020. 13:24 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Pirotu se kvalitet vazduha trenutno kontroliše na dva merna mesta, u industrijskoj zoni i u centru grada. Kontroliše se koncentracija sumpor dioksida, čađi, azot dioksida i taložnih materija u padavinama.

Da bi dobili realnu sliku, odnosno pravilnu procenu kvaliteta vazduha neophodna su savremenija ispitivanja značajnijih parametara, kao što su koncentracija suspendovanih čestica, koje su i najštetnije po zdravlje ljudi i koncentracija prizemnog ozona.

Za ovakva ispitivanja trenutno nedostaje adekvatna oprema, ali će se to u najskorije vreme promeniti. Naime, danas je u Gradskoj upravi prezentovan projekat Automatske merne stanice kvaliteta vazduha, koja će omogućiti ova dodatna ispitivanja.  

Nebojša Ivanov, direktor Regionalne sanitarne deponije kaže da je pored zaštite zmljišta i voda, od strane Gradske uprave Pirot pokrenuta inicijativa koja se odnosi na zaštitu kvaliteta vazduha, a prvi zadatak je nabavka i instaliranje automatske merne stanice. 

Reč je savremenoj tehnologiji koja meri kvalitet vazduha u realnom vremenu, tako da će preko aplikacije građani o tome moći u svakom trenutku da se informišu. Predračunska vrednost opreme je oko 16 miliona dinara, a prema urađenoj studiji, stanica će biti postavljena pored Tehničke škole, kaže Ivanov. 

Sredstva su jednim delom obezbeđena u budžetu Grada, dok će nedostajuća sredstva biti obezbeđena iz donacija, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Colić. 

Inicijativu je pozdravio i Milenko Jovanović, načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine. 

Suspenzione čestice predstavljaju smešu dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaje kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. Uz te PM-10 uvek idu i PM 2.5 čestice koje još lakše dospevaju u organizam jer su sitnije, i upravo one sa sobom nose teške metele. Suspendovane čestice, koje su najodgovornije za zagađenje vazduha u najvećem broju gradova i naseljenih mesta, predstavljaju najveći rizik po zdravlje ljudi jer su često nosioci teških metala i drugih toksičnih jedinjenja prisutnih u vazduhu i koji sa njima dospevaju preko respiratornog sistema u ljudski organizam