Pirot u sistemu alternativnih sankcija - plaćanje kazne radom VIDEO

24. januar 2014. 14:01 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Memorandum o saradnji u izvršavanju alternativnih sankcija, sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, ispred opštine Pirot, potpisao je predsednik SO Pirot Milan Popović. Na osnovu ovog memoranduma Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave otvoriće devet kancelarija za alternativne sankcije u gradovima, koji su Memorandum potpisali i u kojima se nalaze sedišta viših sudova. Kućni zatvor će, pored rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, biće jedan od vidova alternativnih sankcija.