Pirot u sistemu alternativnih sankcija

23. januar 2014. 15:55 Društvo Pirot Plus Online

Ministar pravde i džavne uprave Nikola Selaković potpisao je Memorandum o saradnji uizvršavanju alternativnih sankcija sa gradonačelnicima i predstavnicima devet gradova, među kojima je i Pirot. Milan Popović, predsednik SO Pirot potpisao je Memorandum ispred opštine Pirot. Na osnovu ovog memoranduma Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave otvoriće devet kancelarija za alternativne sankcije u gradovima, koji su Memorandum potpisali i u kojima se nalaze sedišta viših sudova. Predviđeno je da do kraja 2015. godine u svakom sedištu višeg suda bude otvorena kancelarija za alternativne sankcije, što je u skladu sa Strategijom za razvoj alternativnih sankcija.

Kućni zatvor će, pored rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, biće jedan od vidova alternativnih sankcija.

Memorandum o saradnji u izvršenju alternativnih sankcija potpisan je do sada sa gradonačelnicima i predstavnicima 25 gradova.