Pirot lider u realizaciji programa i mera energetske efikasnosti

10. maj 2017. 13:15 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U poslednjih desetak godina Pirot je realizovao brojne poslove u cilju smanjenja utroška energije, odnosno podizanja nivoa energetske efikasnosti. Upravo zato prepoznat je od strane pojedinih evropskih zemalja kao pouzdan partner u daljim aktivnostima na tom planu.U okviru sprovođenja Projekta “Energetska efikasnost u zgradarstvu”Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, pružiće Pirotu stručnu i tehničku pomoć u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva, a uskoro će posle prvih preduzetih koraka , početa i praktična primena, kaže Bojan Ivković, samostalni saradnik za energetiku u Upravi grada.