Pirot jedan od osam gradova, učesnika projekta "Od moga grada mojoj zemlji - kako osigurati razvoj Srbije"

12. maj 2021. 12:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U Pirotu je danas održana lokalna debata “Od moga grada mojoj zemlji – Kako osigurati razvoj Srbije”, koju je organizovao Beogradski fond za političku izuzetnost. Ova debata deo je aktivnosti u okviru istoimenog projekta koji realizuje Beogradski fond za političku izuzetnost uz podršku Nemačke razvojne agencije GIZ.

Debata je obuhvatila tri panela. Prvi panel – Razvojni potencijali Pirota, o čemu je govorio zamenik gradonačelnika Pirota, Miloš Colić.

Drugi panel – Društveno ekonomski elementi razvoja Grada Pirota, odnosno, predstavljanje socio-ekonomskih aspekata razvoja grada identifikovanih kroz istraživanje Udruženja Pirgos i BFPE.

Treći panel – Zeleni razvoj Pirota – Šanse i prepreke, odnosno, razvoj prioriteta grada usklađenih sa ciljevima održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine i energije.

Stefan Vladisavljev, programski koordinator Beogradskog fonda za političku izuzetnost, u izjavi za medije rekao je da već dve godine uz podršku GIZ-a implementiraju projekat “Od moga grada mojoj zemlji - Kako osigurati razvoj Srbije”. Određeno je osam lokalnih samouprava u kojima se projekat primenjuje, a ideja je pronalaženje resursa koji se mogu iskoristiti i koji će doprineti unapređenju razvoja i života svakog običnog građanina. BFPE to realizuje sa lokalnim partnerima, u Pirotu je to Organizacija Pirgos i lokalna samouprava, rekao je Vladisavljev i istakao da je Pirot jedan od primera na koji način se, kroz angažovanje na lokalnom nivou, može osigurati dobar način života, ali i unaprediti celokupan standard.

Miloš Colić, zamenik gradonačelnika, kaže da Pirot ima veliko kulturno nematerijalno nasleđe, prirodne resurse i privredu kojom se ponosimo, a suština današnje debate je razgovor o ciljevima održivog razvoja i o tome kako grad može da doprinese ostvarenju tih ciljeva. Colić naglašava da stvarajući jak Pirot, stvara se i jača Srbija.

  • Pirot je privredni centar, tranzitni centar, ali hoćemo da budemo prvi i u kulturi, u turizmu, socijalnoj zaštiti, dakle, u svakom segmentu društva, rekao je Colić.

Projekat “Od moga grada mojoj zemlji – Kako osigurati razvoj Srbije” se završava decembra 2021. godine.