Perkusionistička radionica za mlade migrante

03. maj 2018. 11:00 Uncategorized Pirot Plus Online

U petak 4. maja, 2018. godine u Prihvatnom centru u Preševu i u subotu 5. maja, 2018. godine u Prihvatnom centru u Pirotu održaće se perkusionističke radionice za mlade migrante, kao i mlade iz ovih opština.


Cilj radionica je da polaznike upozna sa raznim vrstama perkusija, načinima kreiranja zvuka i ritma, te da pruži priliku mladima da ispolje svoju kreativnost koristeći muziku.


Mladi migranti iz prihvatnih centara na jugu Srbije, kao i mladi iz omladinskih udruženja, imaće priliku da čuju iskustva jednog od najiskusnijih profesionalnih bubnjara na teritoriji Balkana, Dragoljuba Đuričića, koji će voditi radionice.


Evropska unija (EU) je najveći donator Republike Srbije u upravljanju migracijama. Od 2015. godine, kada je počeo povećan priliv migranata na teritoriju Republike Srbije, EU je donirala više od 98 miliona evra za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri
upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.