Parking servis postaje radna jedinica Komunalca

15. novembar 2012. 12:20 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Parking servis početkom naredne godine poslovaće u okviru JP „Komunalac“, kao radna jedinica ovog preduzeća. Boban Tolić, zamenik direktora Komunalca kaže da su upravni odbori oba preduzeća doneli sve potrebne odluke čeka se samo protok zakonskih rokova za njihovu punovažnost.

-Radimo brzo jer želimo da od janura ova dva preduzeća budu objedinjena kao jedno. Juče su na upravnim odborima ovih preduzeća donete sve neophodne odluke. Kada je reč o radnicima parking servisa, oni će biti prevedeni, dva radnika biće proglašena tehnološkim viškom i jedan se samovoljno povlači. Manji broj radnika značajan je i u finansijskom pogledu. Uz sve uštede nastojaćemo da parking servis u okviru Komunalca radi korektno- kaže Tolić.

Konačnu odluku o pripajanju ovih preduzeća doneće lokalni parlament na nekoj od narednih sednica.