Opština unapređuje položaj deteta

20. novembar 2014. 10:10 Društvo Pirot Plus Online

Nadica Adamović, šef odseka dečije zaštite, kaže da se ovaj dan obeležava upravo da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

- Veoma je važno da se promovišu prava koja su utvrđena Konvencijom o pravima deteta usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a osnovni principi su pravo na život, pravo na opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju, rekla je Adamovićeva.

Prema njenim rečima naša Opština je puno uradila kada je u pitanju primena i poštovanje Konvencije, urađen je strateški dokument Lokalni plan akcije za decu gde su zastupljena sva prava dece i poboljšanje života dece u svim oblastima njihovog života.

- Lokalni plan akcije za decu zasnovan je na ključnim principima, smanjenje siromaštva kod dece, kvalitetnog obrazovanja za svu decu, boljeg zdravlja za decu, unapređenje položaja dece, zaštita dece od nasilja itd, kaže Adamovićeva.

U okviru toga podržavaju se mnogobrojni projekti. Usvajanjem LPA za decu Opština Pirot čini mnogo za decu i unapređuje položaj deteta.

Kako Adamovićeva kaže tu je i novčana pomoć za prvorođeno dete, novčana pomoć za treće dete u porodici, novčana pomoć samohranim roditeljima, novčana pomoć nezaposlenim majkama, pomoć oko obezbeđivanja udžbenika i užine za decu osnovnoškolskog uzrasta za treće dete, regresiranje troškova boravak dece sa smetnjama u razvoju u predškolskoj ustanovi i za decu koja su u stanju materijalne potrebe, kao i za treće dete u porodici i decu bez roditeljskog starenja.

Opština pomaže i vantelesnu oplodnju kao doprinos razvoju porodica, a prema rečima Nadice Adamović povratna informacija je dobra, što znači da ima pozitivnih rezultata.