Opština Pirot nema višak zapošljenih radnika

02. februar 2015. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Svaka druga lokalna samouprava u Srbiji prekršila je zakon kojim se ograničava broj zaposlenih birokrata. Iz Vlade Srbije za to vreme najavljuju da će smanjiti broj činovnika na lokalu za oko 9.500 ljudi. Pritom se potpuno ignoriše to što je još od 2009. na snazi Zakon prema kome nijedna lokalna samouprava ne može da ima više od četvoro zaposlenih na 1.000 žitelja.

U toku je priprema zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Početak primene predviđen je za 1. mart. Ideja je da broj angažovanih u administraciji, pored broja stanovnika, zavisi i od razvijenosti opštine i drugih faktora - objašnjavaju u Ministarstvu.

Dejan Živković, načelnik Opštinske uprave u izjavi za Portal Plus online i Plus radio kaže da naša lokalna samouprava prema Zakonu iz 2009. godine treba da ima 255 zapošljenih, dok je broj radnika u stalnom radnom odnosu 521, što je manje od propisanog. Takodje je i broj radnika na odredjeno vreme u granica predvidjenih Zakonom, odnosno 10 odsto od ukupnog broja, kaže Živković.

- Zakon o maksimalnom broju zapošljenih u lokalnoj samoupravi podrazumeva broj zapošljenih u opštinskoj upravi, javnom pravobranilaštvu i ustanovama kulture. Tu se ne ubrajaju zapošljeni u javnim preduzećima. Kada je u pitanju predvidjeno smanjenje broja radnika od 6 odsto koje je planirano u ovoj godini, u Budžetu opštine predvidjena su sredstva za otpremnine i smanjenje broja zapošljenih, bez obzira što se uklapamo u Zakonom predvidjeni broj. Predvidjeno smanjenje broja zapošljenih naša lokalna samouprava rešiće kroz prirodni odliv, odlaskom u penziju ili na tržište rada, kaže Živković.

Program racionalizacije broja zapošljenh biće dostavljen Ministarstvu finansija do 15.februara za sve javne ustanove, opštinsku upravu i sva javna preduzeća.