Operativnim planom odbrane od poplava za vode drugog reda, u ovoj godini, predviđeno čišćenje kanala u Barje Čifliku, Blatu, Sukovu i Cerovi

28. maj 2024. 10:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na poslednjoj sednici Skupštine grada odbornici su usvojili operativni Plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota za 2024. godinu. Detalje iz plana predstavio je Sreten Savov, koordinator Štaba za vanredne situacije.

U vode drugog reda na teritoriji Pirota spadaju svi vodotokovi osim Nišave, Jerme, Temštice i dela Visočice od Zavojskog jezera do uliva u Temšticu. Vode drugog reda su u nadležnosti lokalne samouprave. 

Prema rečima Sretena Savova, planom odbrane od poplava za vode drugog reda obuhvaćen je sistem mera u slučaju neposredne opasnosti od poplava, kao i radnji koje su definisane tokom samih poplava. Planom je definisano imenovanje poverenika i njihovih zamenika na 27 lokacija, koji će finkcionisati po principu civilne zaštite na terenu. U programu je, takođe, navedeno i koji kanali će biti čišćeni tokom godine.

Ove godine predviđeno je čišćenje kanala u Barje Čifliku, Blatu, Sukovu i Cerovi, rekao je Savov.