Olivera Vukovojac: Uz strogo poštovanje svih mera vaspitno – obrazovni rad u vrtićima se realizuje bez problema

29. oktobar 2020. 10:46 Društvo Pirot Plus Online

Svi vrtići u gradu od početka nove radne godine rade bez problema. Olivera Vukovojac, v.d. direktora Predškolske ustanove “Čika Jova Zmaj”, kaže da se strogo poštuju sve preventivne mere i da se vaspitno – obrazovni rad realizuje redovno. Broj dolazeće dece je oko 75% na celodnevnom boravku, a deca na poludnevnom rade po kombinovanom modelu.

Kako objašnjava Vukovojac, u skladu sa brojem dece koja dolaze u vrtić, prostorni i kadrovski kapaciteti su odgovarajući. Imaju i pripravnike stažiste, a odobrene su im pozicije vaspitača, medicinske seste vaspitača i sestre na preventivi preko konkursa “Moja prva plata”, dodala je Olivera Vukovojac.

Ovom prilikom v.d. direktora Predškolske ustanove “Čika Jova Zmaj” istakla je da imaju dobru saradnju sa Zavodom za javno zdravlje i Kriznim štabom i poručila roditeljima da ne brinu, jer u slučaju da se bilo šta desi u vrtiću istog dana će preko Viber grupe dobiti informaciju i preporuku za dalje korake. Svi objekti u okviru Predškosle ustanove u Pirotu opremljeni su dovoljnim količinama sredstvima za higijenu i dezinfekciju.