Održana sednica Opštinskog veća **Video**

26. decembar 2012. 16:56 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Danas je održana sednica Opštinskog veća na kojoj su članovi najpre usvojili predloge Programa rada Skupštine opštine za narednu godinu kao i Planove i Programe rada sa finansijskim planom javnih preduzeća,ustanova kulture i medjuopštinskih organizacija.Predsednik Opštine Vladan vasić kaže da su planovi uskladjeni sa nedavno usvojenim Budžetom za narednu godinu.

Danas je usvojen i predlog Plana detaljne regulacije Tigar Tajersa.Predsednik Vasić kaže da se na tome relativno dugo radilo,počev od rešavanja imovinsko pravnih odnosa, do izrade Plana detaljne regulacije.

Članovi Veća su usvojili i predlog odluke o obezbedjivanu sredstava za prevoz učenika, zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i starijih od 65 godina.

U cilju uvećanja sredstava za podsticaj poljoprivrede članovi Veća prihvatili su predlog o osnivanju Budžetskog fonda za poljoprivredu.

Na danasnjoj sednici usvojen je predlog odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju duga poreskih obveznika koji može biti od koristi gradjanima i privrednim društvima i preduzetnicima.Prema rečima načelnika Opštinske uprave zakon definiše prava poreskih obveznika za javne prihode koje naplaćuje poreska uprava ,filijala u pirotu a u drugom slučaju će se prava ostvarivati kod lokalne poreske administracije opštinske uprave.