Održana dvodnevna radionica u okviru Projekta "Rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona"

22. februar 2018. 08:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru realizacije projekta „Rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona“ koji se kofinansira od strane Evropske Unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija, održana je dvodnevna radionica u konferencijskoj sali hotela Sin Kom u Pirotu.
Dvodnevna radionica i jačanje kapaciteta predstavlja realizaciju Aktivnosti broj 6 u okviru implementacije projekta. Vodeći partner na projektu je opština Vršec, a partner Sportski centar Pirot. Projekat se realizuje u okviru prioritetne ose turizam. Ukupna vrednost projekta je 588.460,10 eura, odobreni grant 543.255,14 eura. Trajanje projekta je 18 meseci.
Osnovne teme radionice bile su mogućnosti za sportsko rekreativni turizam opštine Vršec i grada Pirota u koje su uključeni novoizgrađeni atraktivni objekti u okviru projekta - Adrenalin park u Pirotu, Rope park i dečja igrališta u Vršecu i razmena iskustva.

Na radionici su učestvovali predstavnici lokalnih administracija, škola, turističkih , sportskih i drugih organizacija iz obe partnerske opštine, članovi projektnog tima , predsednik opštine Vršec Ivan Lazarov i direktor Sportskog centra Pirot Nenad Đorđević.
U toku rada obrađene su sledeće teme: Projekat-faza implementacije, Sportsko rekreativne mogućnosti grada Pirota, Sportsko rekreativne mogućnosti opštine Vršec, Turističke mogućnosti grada Pirota-TO Pirot, Planinarsko udruženje Vidlič, Školska rekreaciona nastava. Predstavljena je Strategija razvoja sportskog turizma u prekograničnoj oblasti Vršec- Pirotdokument koji je realizovan u okviru Aktivnosti broj 4 na projektu. Predstavljeno je niz filmova o Pirotu i Vršecu. Po programu radionice predstavnici opštine Vršec obišli su sportske objekte u Pirotu.