Održiva (re)integracija povratnika i osetljivih kategorija cilj projekta Reintegracija II. Javni pozivi u toku

24. novembar 2022. 10:03 Gradska hronika Pirot Plus Online

U okviru projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” u ponedeljak, 21. novembra objavljeni su javni pozivi za podršku samozapošljavanju za korisnike kao i podršci rastu i razvoju posla za poslodavce u Pirotu.

Nosilac projekta je ASB Serbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a korisnički regioni na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje do aprila 2025. godine.

Ovim javnim pozivima, podrška se može ostvariti na sledeći način:

  1. Samozapošljavanje – podela plastenika i pripadajuće opreme za otpočinjanje sopstvenog posla i mentorsku podršku, poslovno savetovanje i monitorinig LINK
  2. Poslodavci - kroz dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Subvencija se obezbeđuje kroz nabavku opreme, mašina i materijala (20% vrednosti granta), u visini do 3.750 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu LINK

Pirot je juče posetio predstavnik IDC-a Lazar Dojčinović

Više informacija o javnim pozivima u Pirotu možete dobiti pozivnom na telefon 0621171509 - Vladimir Kostić, ili na mail adrese vlada.kostic565@gmail.com i info@reintegracija.net 

Vladimir Kostić je ekonomski saradnik na projektu 

Prijava na javne pozive traje najkasnije do 06.12.2022. do 15:00h, a rezultati javnih poziva će biti objavljeni na sajtu www.reintegracija.net, sajtu IDC-a, ASB-a kao i opštinskim i partnerskim sajtovima.