Održana sednica Gradskog veća. Usvojene predlog odluke o pokretanju novog privatnog partnerstva, izradi Plana detaljne regulacije novog solarnog postrojenja, o pristupanju izradi srednjoročnog Plana razvoja grada

22. septembar 2021. 12:31 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U sali Skupštine grada Pirota, danas je održana sednica Gradskog veća.

Posle usvajanja Zapisnika sa sednica održanih 23.juna i 14.jula tekuće godine, većnici su razmatrali 15 tačaka Dnevnog reda, koje su jednoglasno usvojene.

Prva tačka dnevnog reda bila je razmatranje Odluke o konvertoanju potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu privrednog društva "Tigar ad" i "Tigar obezbedjenje" na osnovu osnovnih izvornih i ustupljenih javnih prihoda. Izvestilac po ovoj temi bila je Jagoda Šnele, načelnica odeljenja za privredu i finansije, a kako je kasnije obrazložio Miloš Colić, zamenik graodnačelnika Pirota, potraživanja grada po usalgašenom zapisniku Poreske uprave filijale Pirot, na dan 22.aprila 2021.godine iznosi ukupno 8.084.605 dinara, od čega je iznos glavnog duga 7.135.924 dinara, dok je iznos kamate 948.678 dinara. 

Kako je rekao Colić, jedna od bitnijih tačaka današnje sednice Veća bila je i Odluka o pokretanju postupka za pokretanje javno- privatnog partnerstva  "Izgradnja postrojenja za proizvodnju toplotne energije iz biomase i njeno ugovorneo isporučivanje JKP Gradska toplana Pirot" . 

Colić je istakao da se teži ka postizanju energetske stabilnosti u gradu Pirotu, ali i poštovanje regulative vezane za zaštitu životne sredine. S'tim u vezi se razmatra javno-privatno partnerstvo u okviru koje bi se naša energana u potpunosti prebacila na biomasu. 

Donešena je odluka i o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Pirot centar", kao i Odluka o utvrdjivanju posebne naknade za uredjivanje javnih parking prostora i izgradnju javnih kolektivnih garaža. Takodje, usvojena je i Odluka o pristupanju izradi srednjoročnog Plana razvoja grada Pirota za period od 2022.do 2024.godine, kao i Lokalnog akcionog plana javnog zdravlja grada za isti period. 

O svim ovim tačkama opširnije je za medije govorio zamenik gradonačelnika Colić. 

Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti grada Pirota, obrazložio je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na lokalitetu "Ravnište' u selu Ponor. Kako je rekao, dva investitora su u postupku kupovine 4 haktara na pomenutom lokalitetu, a elektrana će biti planirane snage od 4 megavata, te da će ovo biti još jedna dobra investicija za naš grad. 

Na kraju sednice razmatrane su i žalbe na rešenja donata u postupku utvrdjivanja uslova za dodelu novčane pomoći zbog štete od poplava tokom januara 2021.godine. Jednoglasno su sve žalbe odbijene. 

O svim ovim temama, odbornici će raspravljati na sednici Skupštine grada koja će biti održana u petak, 24.septembra od 10 sati, u dvorani Doma kulture.